Dr. Chana
  Retreat of Wyclif Thailand (Dec. 12-14)
  

Retreat of Wyclif Thailand

1. Date : Dec. 12-14, 2017 (09:00-16:00)
2. Place : Endo's House in Pakcheong
3. Special Lecture - "Biblical Church" (Dr. Chana)
4. 71st Birthday Party of Dr. Chana
(1) Dec. 13, 2017, 17:30
2017-11-20 10:50:58


   

관리자로그인~~ 전체 269개 - 현재 1/18 쪽
269
Dr. Chana
2019-02-15
5
268
Dr. Chana
첨부화일 : PTS Entrya.doc (101888 Bytes)
2019-01-26
24
267
Dr. Chana
2019-01-13
22
266
Dr. Chana
2019-01-13
21
265
Dr. Chana
2019-01-12
48
264
Dr.Chana
2018-12-29
21
263
Dr. Chana
2018-12-19
27
262
Dr. Chana
2018-12-19
23
261
Dr. Chana
2018-10-09
31
260
Dr. Chana
2018-10-08
40
259
Dr. Chana
2018-09-30
51
258
Dr. Chana
2018-09-25
29
257
Dr. Chana
2018-09-15
39
256
Dr. Chana
2018-08-29
55
255
Dr. Isarakul
2018-08-27
85

[맨처음] .. [이전] 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [다음] .. [마지막]