Suraphan [ E-mail ]
  Report of Hallelujah Church 2009
  
첨부화일1 :
첨부화일 : 3619;3634;3618;3591;3634;3609;3611;3637; 2009.doc (142336 Bytes) 3619;3634;3618;3591;3634;3609;3611;3637; 2009.doc (142336 Bytes)

รายงานประจำปี 2009 คริสตจักรฮาเลลูยา

ผู้รายงาน ศจ. สุรพรรณ สุนทราวิรัตน์
ที่อยู่และโทร. 18/ 27 ถ.ลาดปลาเค้า อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 02-522-2145, 086-990-5989, 02-971-6164,

ประวัติย่อคริสตจักร
(วันที่ตั้งคริสตจักร) ก่อตั้งในปี 1989 โดย ศจ.ดร. ชนะ ชอง ร่วมกับกลุ่มผู้เชื่อที่ย้ายมาจากคริสตจักรรามอินทรา กม. 4 นมัสการพระเจ้าในบ้านเช่า ขณะที่อาคารโบสถ์กำลังก่อสร้างอยู่ และย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารปัจจุบันในประมาณปี 1991 โดยมีผู้รับใช้คนไทยมาร่วมทำงานหลายรุ่น เช่น คศ. พิษณุ หล้าสม, คศ. รัศมี ผลจันทร์, ผปก. พิสมัย รัตนสีหา และนักศึกษาพระคริสตธรรมจากหลายแห่งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จนถึงปลายเดือนมีนาคม 2000
28 มีนาคม ปี ค.ศ. 2000 ทางคริสตจักรได้เชิญ ศจ. สุรพรรณ สุนทราวิรัตน์ ศิษยาภิบาล คริสตจักรเชียงคาน เข้ามาเป็นศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรจนถึงปัจจุบัน
6 ธันวาคม ค.ศ.2000 ได้ทำพิธีแต่งตั้งศิษยาภิบาล ซึ่งเวลาเดียวกันนั้นก็ได้แต่งตั้ง มน.พสุ ส่องแสงจันทร์เป็น มัคนายกถาวรของคริสตจักรด้วย และในวันที่ 4 พฤษภาคม 2005 ได้มีพิธีแต่งตั้ง ศจ. สุรพรรณ สุนทราวิรัตน์ อีกเป็นรอบที่ 2 และสถาปนา มน. พสุ ส่องแสงจันทร์ เป็นผู้ปกครอง ในปัจจุบันนี้มีผู้เข้าร่วมนมัสการวันอาทิตย์ ประมาณ 35 คน
1.คณะผู้ปกครอง
(1)ศจ.ดร.ชนะ ชอง (ศิษยาภิบาลเกียรติคุณและประธานคณะผู้ปกครองคริสตจักร)
(2)ศจ. สุรพรรณ สุนทราวิรัตน์ (ศิษยาภิบาล)
(3) นายพสุ ส่องแสงจันทร์ (ผู้ปกครอง)

2. มัคนายกชั่วคราว 3 คน ชื่อ นายใจ ณ คีรี, นางจิระภา ณ คีรี,
นางจันทร์เพ็ญ ส่องแสงจันทร์

3. คณะเหรัญญิก 2 คน ชื่อ
(1) ผป. พสุ ส่องแสงจันทร์ (2) ศจ. สุรพรรณ สุนทราวิรัตน์

4. เงินถวายทรัพย์และอื่นๆ
4.1 ถวายทรัพย์ทั้งปี 516,694.- บาท เฉลี่ยเดือนละ 43,057.83 บาท
4.1.1 ถวายสิบลด (27 คน) 15,922.92 บาท
4.1.2 ถวายประจำอาทิตย์ (28 คน) 14,271.42 บาท
4.1.3 ถวายขอบคุณพิเศษ (13 คน) 7,158.33 บาท
4.1.4 ถวายพิเศษ
(1) เพื่อโบสถ์ 2,540.58 บาท
(2) อื่น ๆ 1,490.83 บาท
4.1.5 ถวายธรรมดา (ไม่มีซอง) 1,673.75 บาท
4.2 ถวายอื่น ๆ ส
มาชิกถวายจัดดอกไม้วันอาทิตย์ 52 ครั้ง ใน 1 ปี เนื่องในวันพิเศษต่าง ๆ

5. ค่าใช้จ่ายของผู้รับใช้พระเจ้า
5.1 งบประมาณทั้งหมดเดือนละ 17,000.- บาท
(1) ค่าตอบแทน 13,000.- บาท
(2) เงินสะสม 2,000.- บาท
(3) สวัสดิการ 2,000.- บาท(ค่ารักษา/ เล่าเรียนลูก/ การสัมมนา)

6. สถิติสมาชิกคริสตจักร
ประเภทสมาชิก จำนวนคน รวม(ช/ญ) ผู้เข้าร่วมประชุม
อาทิตย์เช้า บ่าย/เย็น เช้าตรู่ วันพุธ ปีที่แล้ว
(วันอาทิตย์)
สมบูรณ์ 35 (12/23) 33 14 1 10 - +
สำรอง 7 (2/5) 7 2 - 2 - +
รวม 1 42 40 16 1 12 - +
เด็กประถม 5 (4/1) 3 2 - - - +
รวม 2 5 5 2 - - - +
ผู้เชื่อใหม่ - - - - - - +
คณะอนุชน 14(4/10) 14 6 - 3 - +
คณะสตรี 10 10 8 - 4 - +


7. พันธกิจคริสตจักรต่างๆ (ตามเดือนและผลงาน)
7.1 การนมัสการ และการประชุมต่าง ๆ
ประเภทการประชุม วัน/เวลา ผู้เข้าร่วม
รวม (ผู้ใหญ่/ เด็ก) หมายเหตุ
ผลงาน
อธิษฐานเช้าตรู่ (ทุกวัน) 05.00-06.00 น. 1
การนมัสการวันอาทิตย์ 10.00-12.00 น. 35 ( 31/ 4 )
วันพุธ 19.00-20.30 น. 8-12
ตามบ้าน (เซลกรุ๊ฟ)
19.00-21.00 น. - (4 กลุ่ม)
อังคาร,พุธ,พฤหัส,เสาร์
และอาทิตย์ (เย็น) 12 (10/ 2)

7.2 พิธีศักดิ์สิทธิ์
7.2.1 มหาสนิท 4 ครั้ง
วันที่ ผู้เข้าร่วมพิธี
1. 29-03-2009 29 คน
2. 31-05-2009 35 คน
3. 30-08-2009 24 คน
4. 29-11-2009 25 คน
7.2.2 บัพติสมา 1 ครั้ง
วันที่ ผู้รับบัพติสมา
1. 29-03-2009 นายพัชร, น.ส. สมิตานัน

7.3 จัดงานพิเศษ (ทั้งปี/ เมื่อไร/ ผู้เข้าร่วม/ ผลการจัดงาน/ อื่น ๆ )
-25/ 02 วันพุธรับเถ้า (12 คน)
-6-10/ 04 สัปดาห์แห่งการทนทุกข์ (12/ 14 คน)
-12/ 04 นมัสการเช้าตรู่วันอีสเตอร์ (17 คน)
-16/ 05 จัดสัมมนาพิเศษร่วมกับกลุ่มมิราเคิล โดย อ. ทอม มิชชันนารีจากอเมริกา ที่ฮาเลลูยา (48/ 6 คน)
-09/ 08 งานวันแม่ (30 คน)
-3/ 10 สัมมนาเรื่องการถวายทรัพย์ โดย ศจ. ประพันธ์ หน่อราช ที่คริสตจักรพระรัศมี (70/ 7 คน)
-4/ 10 ประชุมฟื้นฟูเตรียมงานประกาศ โดย ศจ. ประพันธ์ หน่อราช ที่ ฮาเลลูยา (100/ 16 คน)
-21-23/ 10 จัดค่ายคริสตจักรที่คริสตจักรด่านช้าง (12 คน)
-01/ 11 จัดงานวันระลึกปฏิรูปคริสต์ศาสนาครั้งที่ 492 (30 คน)
-14/ 11 ไปงานคอนเสิร์ต ยูโอเดียที่ ตึกสภา (10 คน)
-22/ 11 จัดนมัสการวันขอบคุณพระเจ้า (30 คน)
-04/ 12 จัดประชุมอธิษฐานโต้รุ่ง (20 คน)
-24/ 12 จัดงานคริสตมาสภายใน และคริสตมาสประกาศ (30/ 70คน)
-25/ 12 นมัสการพระเจ้าวันคริสตมาส/ งานประกาศที่ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ (22/ 500 คน)
-27/ 12 นมัสการวันระลึก KPM (26 คน)
-จัดกิจกรรมประกาศ แจกใบปลิว ในช่วงบ่าย ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน
-จัดกิจกรรมการเยี่ยมสมาชิก ในช่วงบ่ายทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน
7.4 วันก่อตั้งคริสตจักร

7.5 การพัฒนาผู้รับใช้ (ศิษยาภิบาล)
- ถืออดอาหารอธิษฐาน 10 วัน (ม.ค. – มี.ค.)
- อบรมการซ่อมและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 เดือน (เม.ย.)
- สัมมนาการทำเว็บไซค์ โดย อ. เรวัตร เทพจักร 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคองเกรสที่ ม. ธรรมศาสตร์ (4-8/ 05)
- อ่านพระคัมภีร์จบ 13 รอบ (ม.ค.-ธ.ค.)
- เตรียมบทเรียนสำหรับสอนพระคัมภีร์ 6 เล่ม
- อ่านหนังสือทั่วไป วรรณกรรมคริสเตียนและ อื่น ๆ เดือนละ 2 เล่ม
- การสัมมนาอื่น ๆ

8.ผู้ที่มาเยี่ยม และแขกพิเศษของคริสตจักร (ชื่อ / จุดประสงค์/ ผลงาน/ อื่น ๆ)
ชื่อผู้มาเยี่ยม วัน/เวลา/กี่วัน จุดประสงค์ ผลงาน/หมายเหตุ
1. แขก อ. ศิลา ชอง 29/ 07 เยี่ยม, 4 คน
2. แขกคนไทย 24 คน ม.ค.- ธ.ค. ร่วมนมัสการ คริสเตียน,ผู้สนใจ

9.การเปลี่ยนแปลงต่างๆ (การสร้าง/ ซื้อ/ ผู้รับใช้/ อื่น ๆ)
9.1 ผ่อนชำระบ้านพักศิษยาภิบาลอยู่ในช่วงของปีที่ 4/ 16 เดือนละ 9,900.- บาท
9.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย
(1) สำเนาสมุดบัญชีคริสตจักร และสมุดบัญชีธนาคาร
(2) รายชื่อสมาชิกคริสตจักร ปี 2009 (1)
ลำดับ ชื่อ / สกุล อายุ ตำแหน่ง/ขนาดความเชื่อ
1.ศจ.ดร. ชนะ ชอง 63 ศิษยาภิบาลอาวุโส
2.นางยงสุข ชอง 64 ภรรยา
3.ศจ. สุรพรรณ สุนทราวิรัตน์ 49 ศิษยาภิบาล
4.นางแป้งล่ำ สุนทราวิรัตน์ 47 ภรรยา
5.น.ส. กรกฎ สุนทราวิรัตน์ 20 สมาชิกสมบูรณ์
6.ด.ช. สุรเกียรติ สุนทราวิรัตน์ 7 บุตร
7.นายพสุ ส่องแสงจันทร์ 58 ผู้ปกครอง
8.นางจันทร์เพ็ญ ส่องแสงจันทร์ 42 มัคนายกชั่วคราว
9.นางวรางค์กุล โตศรีสวัสดิเกษม 30 สมาชิกสำรอง
10.นางยุพิน โทณะสุต 69 สมาชิกสมบูรณ์
11.นางประกอบ แซ่ตั้ง 82 สมาชิกสมบูรณ์
12.น.ส. พัชชา สืบวัฒนากุล 24 สมาชิกสมบูรณ์
13.นายพัชร สืบวัฒนากุล 16 สมาชิกสมบูรณ์
14.อ.ใจ ณ คีรี 45 มัคนายกชั่วคราว
15.นางจิระภา ณ คีรี 58 มัคนายกชั่วคราว
16.นายณัฐวุฒิ สุขภิรมย์เกษม 30 สมาชิกสมบูรณ์
17.น.ส. ณัฐวิกา สุขภิรมย์เกษม 28 สมาชิกสมบูรณ์
18.น.ส. ขนิษฐา พันธ์หอม 21 สมาชิกสมบูรณ์
19.น.ส. สมิตานัน ไกรวาส 16 สมาชิกสมบูรณ์
20.นายชูศักดิ์ ภูหงษ์สูง 32 สมาชิกสมบูรณ์
21.นางเรณู ภูหงษ์สูง 34 สมาชิกสมบูรณ์
22.ด.ช. ภาม ภูหงษ์สูง 3 เด็ก
23.นายนรรัตน์ จูโล่ 36 สมาชิกสมบูรณ์
24.นางไพลิน จูโล่ 33 สมาชิกสมบูรณ์
25.ด.ช. นาธัน จูโล่ 4 เด็ก
26.นางพันนิภา ด้วงอุตส่าห์ 55 สมาชิกสมบูรณ์
27.นางตัน สุนทราวิรัตน์ 77 สมาชิกสมบูรณ์
28.อ. เพชรบูรณ์ โรจนธรรมกุล 60 สมาชิกสมบูรณ์
29.อ. สุภาวดี โรจนธรรมกุล 56 สมาชิกสมบูรณ์
30.จสต.กฤษณภัค กาวิละมูล 53 สมาชิกสมบูรณ์
31.นาย ยุทธภูมิ กาวิละมูล 20 สมาชิกสมบูรณ์
32.ด.ช.กรุงบพิตร กาวิละมูล 14 สมาชิกสำรอง
33.นางทัศนีย์ สุทธิสถิตย์ 67 สมาชิกสมบูรณ์
34.อามาม่วย 70 สมาชิกสมบูรณ์
35.นายคมกฤช อุทานนท์ 46 สมาชิกสมบูรณ์
36.น.ส. ชฎา สัตย์ซื่อ 25 สมาชิกสมบูรณ์
37.นาย คริษฐ์ อุทานนท์ 16 สมาชิกสำรอง
38.ด.ญ. ธัญวรัตน์ อุทานนท์ 14 สมาชิกสำรอง
39.น.ส. เกวลิน พรหมกามินทร์ 32 ปี สมาชิกสำรอง
40.ด.ช. มาวิน พรหมกามินทร์ 3 ปี เด็ก
41.น.ส. ธิดา ศรมาก 37 ปี สมาชิกสำรอง
42.น.ส.ฉัตราพร ศรีเมฆ 18 ปี สมาชิกสำรอง
43.น.ส. เขมจิรา อินตระกูล 28 ปี สมาชิกสมบูรณ์
44.นายบรรหาญ สมประสงค์ 32 ปี สมาชิกสำรอง
45.นางธิดาภร สมประสงค์ 32 ปี สมาชิกสมบูรณ์
46.ด.ญ. วิศัลย์ศยา สมประสงค์ 1 ปี เด็ก
47.คศ. เสาวนีย์ จูโล่ 58 ปี สมาชิกสมบูรณ์


------------------------------------------------

แผนงานคริสตจักรฮาเลลูยา ปี 2010

เพื่อการเพิ่มพูนคริสตจักรซึ่งข้าพเจ้ารับผิดชอบอยู่ จะตั้งและปรับปรุงแผนงาน และเป้าหมายในการรับใช้พระเจ้าของข้าพเจ้าในปี 2010 ดังต่อไปนี้

เป้าหมายของปี 2010 “สร้างผู้นำคริสตจักรทุกระดับเพื่อร่วมรับใช้”
1.ด้านการนมัสการและการประชุมต่างๆ
1.1วันอาทิตย์
-เช้าตรู่ (5 คน)
-นมัสการ (50 คน)
-ประชุมสรรเสริญ (30 คน)
1.2การประชุมวันพุธ (20 คน)
1.3การประชุมกลุ่มต่าง ๆ (ตามบ้าน 10-15 คน)
1.4การนมัสการพิเศษของคณะต่าง ๆ
-คณะสตรี - จัด 3 เดือน/ ครั้ง (รวม 4 ครั้ง)
-คณะอนุชน - จัด 3 เดือน/ ครั้ง (รวม 4 ครั้ง)
1.5เทศกาลต่าง ๆ
- เตรียมรับเสด็จของพระเยซู 4 สัปดาห์ก่อนถึงวันคริสตมาส
-คริสตมาส 24 – 25 ธ.ค. การร้องเพลงอวยพร การนมัสการ และการฉลอง
-วันเพ็นเทคอส การประชุมฟื้นฟู
-วันขอบคุณพระเจ้า
1.6วันระลึกต่าง ๆ
-วันระลึกมิชชั่นฯ KPM 27 ธ.ค. หรือวันอาทิตย์ที่ใกล้เคียงเพื่อระลึกถึงพันธกิจมิชชั่นฯ
-วันปฏิรูปศาสนาคริสต์ เดือนตุลาคม
-พระคัมภีร์สากล - เดือนธันวาคม
-คริสตจักร – ฟื้นฟูฉลองครบรอบ

2. ด้านคริสเตียนศึกษา (อมรม/ อ่าน/ ศึกษาพระคัมภีร์/ อื่น ๆ)
2.1 การอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ของผู้รับใช้พระเจ้า อ่านจบ 12 รอบ ใน 1 ปี/ หนังสืออื่น เดือนละ 1 เล่ม
2.2 สำหรับสมาชิก
-อ่านพระคัมภีร์ส่วนตัว อ่านจบ 1 รอบ ใน 1 ปี
-กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ส่วนรวม สอนวันพุธ
-การแข่งขันตอบปัญหาพระคัมภีร์ (1 ครั้ง/ เดือน)
2.3 อบรมผู้เชื่อใหม่ ใช้หนังสือคำถามคำตอบสังเขป (4 คน)
2.4 อบรมมัคนายกและมัคนายกสำรอง ปีละ 2 ครั้ง
2.5 ฝึกหัดเพลงนมัสการพระเจ้า ก่อนการเรียนรวีฯ ทุกวันอาทิตย์
-จัดการแข่งขันร้องเพลงนมัสการพระเจ้า
3. ด้านประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า
- การประกาศฯ รอบ ๆ คริสตจักร เดือนละครั้ง ร่วมกับสมาชิก
- เยี่ยมคนสนใจและผู้เชื่อใหม่ เพื่อนำเข้ามามีส่วนใจคริสตจักร
- อมรมวิชาการประกาศฯ ปีละ 1 ครั้ง
4. พิธีศักดิ์สิทธิ์
- บัพติสมา (1 ครั้ง/ 3 คน/ ในเดือน ต.ค.)
- มหาสนิท (4 ครั้ง/ 40 คน/ ในเดือน ม.ค., พ.ค., ส.ค. และ ต.ค.)
5. การประชุมฟื้นฟูและสัมมนา
- การประชุมฟื้นฟู (2 ครั้ง เดือน เม.ย. และ ส.ค.)
- สัมมนา ( 2 ครั้ง/เดือน เม.ย., ส.ค. / เพื่อ_การสร้างผู้นำในคริสตจักร___)
6. ค่ายต่างๆ
- ค่ายคริสตจักรเพรสไบทีเรียนฯ (ผู้เข้าร่วม 20 คน ผู้ใหญ่ 15/ เด็ก 5)
- ค่ายอนุชน 12 คน

7. ด้านพัฒนาผู้รับใช้พระเจ้า
7.1 เข้าสัมมนาในศูนย์อบรม PTS
-ผู้รับใช้พระเจ้า (ทุกครั้งที่มีการอบรม)
-ภรรยาผู้รับใช้พระเจ้า (ทุกครั้งที่มีการอบรมสำหรับภรรยา)
-ทำบทเรียนพระคัมภีร์เดือนละ 1 เล่ม

8. ด้านการสร้างผู้รับใช้ และการแต่งตั้งผู้นำคริสตจักร
8.1 แต่งตั้งมัคนายก ชั่วคราว (4 คน ชื่อ อ.ใจ ณ คีรี, นางจิระภา ณ ครี, นางจันทร์เพ็ญ ส่องแสงจันทร์ และนางเรณู ภูหงษ์สูง) โดยเสนอ ศจ.ดร. ชนะ ชอง เพื่ออนุมัติ
8.2 จะเตรียมมัคนายกชั่วคราวสำหรับปี 2011 อีก 2 คน
8.3 เตรียมผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักร 2 คน คือ คศ. เสาวนีย์ จูโล่, นายชูศักดิ์ ภูหงส์สูง
8.4 จัดส่งอนุชนเข้าอบรมครูรวีฯ 2 คน 2 ครั้ง/ 1 ปี

9. การตั้งคณะต่าง ๆ
-คณะอนุชน
-คณะสตรี
-คณะนักร้อง

10. การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารโบสถ์
- โครงการซ่อมแซมหรือจัดซื้อเก้าอี้สำหรับชั้น 2
- จัดและปรับปรุงห้องรวีฯ
- ซ่อม, ล้าง หรือเปลี่ยน เครื่องปรับอากาศ ตามห้องและชั้นต่าง ๆ

11. การเลี้ยงตนเองของคริสตจักร
11.1 ตั้งเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมต่าง ๆ
(นมัสการวันอาทิตย์ 50 คน/ บ่าย 30 คน/ ตามบ้าน 12 คน/ พุธ 20 คน)
11.2 ค่าใช้จ่ายของผู้รับใช้พระเจ้า
- เงินเดือน 13,000.- บาท/ เดือน
- เงินสะสม ,000.- บาท/ เดือน
- สวัสดิการ 2,000.- บาท/ เดือน (สุขภาพ/ การเรียน/ อื่น ๆ)
- บ้านพัก ตั้งงบประมาณ 9,900.- บาท/ เดือน
11.3 ช่วยค่าใช้จ่ายสำหรับการเยี่ยมเยียนสมาชิก (600. บาท/ เดือน เพื่อค่าน้ำมันรถ)

2010-01-20 18:10:58


   

관리자로그인~~ 전체 14개 - 현재 1/1 쪽
14
2010-03-30
1576
13
첨부화일 : 3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;3611;3634;3585;3594;3617;.pdf (263611 Bytes)
2010-03-27
967
12
첨부화일 : 03648;3607;3624;3609;3634;- 3617;3585;3619;3634;3588;3617;  2010.pdf (1363468 Bytes)
2010-02-02
979
11
첨부화일 : 3627;3609;3657;3634;3607;3637;3656;3626;3617;3634;3594;3636;3585;3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;.pdf (1278509 Bytes)
2010-02-02
1042
10
2010-01-21
2040
9
첨부화일 : ch2009.jpg (266085 Bytes)
2010-01-21
1402
첨부화일 : 3619;3634;3618;3591;3634;3609;3611;3637; 2009.doc (142336 Bytes)
2010-01-20
1802
7
Suraphan
2009-08-25
924
6
2009-08-19
865
5
Apisit
2009-06-27
1260
4
2009-02-11
2131
3
2009-02-11
984
2
2009-02-11
4309
1
2009-02-11
1060

[맨처음] .. [이전] 1 [다음] .. [마지막]