apis [ E-mail ]
  Meeting of EFT
  

การประชุมสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
วันที่ 23-26 มีนาคม 2010 ณ รีสอร์ทหินสวยน้ำใส จ.ระยอง
การเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
ผู้ลงสมัคร จำนวน 16 คน
ผลการเลือกตั้งตามลำดับ
1. ศจ.ปรีชา เจ็งเจริญ (เชียงใหม่)
2. ศจ.ดร.มาร์ค เลย์ตัน
3. ศจ.ยุทธศักดิ์ ศิริกุล
4. ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
5. ศจ.ดร.โยฮัน คิม
6. ศจ.อานุภาพ วิชิตนันท์
7. ศจ.ดร.สุชาติ พลอยงศ์
8. ศจ.สัมพันธ์ ตั้งชวลิต
9. อ.จ.สหัส เอกตระกูล
ผลการเลือกประธาน
1. ศจ.ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ (เชียงใหม่)
2. ศจ.ยุทธศักดิ์ ศิริกุล (รองประธาน)
2010-03-30 15:53:41


   

관리자로그인~~ 전체 14개 - 현재 1/1 쪽
2010-03-30
1520
13
첨부화일 : 3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;3611;3634;3585;3594;3617;.pdf (263611 Bytes)
2010-03-27
934
12
첨부화일 : 03648;3607;3624;3609;3634;- 3617;3585;3619;3634;3588;3617;  2010.pdf (1363468 Bytes)
2010-02-02
940
11
첨부화일 : 3627;3609;3657;3634;3607;3637;3656;3626;3617;3634;3594;3636;3585;3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;.pdf (1278509 Bytes)
2010-02-02
991
10
2010-01-21
1754
9
첨부화일 : ch2009.jpg (266085 Bytes)
2010-01-21
1320
8
첨부화일 : 3619;3634;3618;3591;3634;3609;3611;3637; 2009.doc (142336 Bytes)
2010-01-20
1733
7
Suraphan
2009-08-25
883
6
2009-08-19
835
5
Apisit
2009-06-27
1212
4
2009-02-11
1942
3
2009-02-11
943
2
2009-02-11
4009
1
2009-02-11
1022

[맨처음] .. [이전] 1 [다음] .. [마지막]