apis [ E-mail ]
  Pakchom Church
  
첨부화일1 :
첨부화일 : 3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;3611;3634;3585;3594;3617;.pdf (263611 Bytes) 3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;3611;3634;3585;3594;3617;.pdf (263611 Bytes)

แผนงานผู้รับใช้พระเจ้า คริสตจักรปากชม

23-26 มีนาคม เข้าประชุมประจำปีสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
สถานที่ โรงแรมหินสวยน้ำใส จ.ระยอง
29มี.ค.-2เม.ย. เวลา 08.00-12.00 น.
จัดประชุมฟื้นฟู สัปดาห์แห่งการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์
มีการนมัสการพระเจ้า การอธิษฐานพิเศษ การอ่านพระคัมภีร์ทั้งส่วนตัว
และร่วมกัน
อาทิตย์ที่ 4 วันอิสเตอร์
มีการนมัสการพระเจ้า "รุ่งอรุณแห่งชัยชนะ" 06.00-07.00 น.
การนมัสการพระเจ้า "วันแห่งชัยชนะ" 11.00-12.00 น.
6-8 เม.ย. การประชุม ค่ายเยาวชน ของคริสตจักร อายุ 9-12 ปี 20 คน
หัวข้อ "การสร้างชีวิตใหม่ในพระคริสต์"
เป้าหมาย เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนที่เชื่อใหม่ให้มีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์
และรู้จักดำเนินชีวิตประจำวันตามพระคัมภีร์
12-15 เม.ย. ศิษยาภิบาลและครอบครัว พบปะญาติพี่น้อง ที่ จ.เลย
2010-03-27 13:59:15


   

관리자로그인~~ 전체 14개 - 현재 1/1 쪽
14
2010-03-30
1557
첨부화일 : 3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;3611;3634;3585;3594;3617;.pdf (263611 Bytes)
2010-03-27
952
12
첨부화일 : 03648;3607;3624;3609;3634;- 3617;3585;3619;3634;3588;3617;  2010.pdf (1363468 Bytes)
2010-02-02
960
11
첨부화일 : 3627;3609;3657;3634;3607;3637;3656;3626;3617;3634;3594;3636;3585;3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;.pdf (1278509 Bytes)
2010-02-02
1027
10
2010-01-21
1974
9
첨부화일 : ch2009.jpg (266085 Bytes)
2010-01-21
1370
8
첨부화일 : 3619;3634;3618;3591;3634;3609;3611;3637; 2009.doc (142336 Bytes)
2010-01-20
1778
7
Suraphan
2009-08-25
906
6
2009-08-19
850
5
Apisit
2009-06-27
1243
4
2009-02-11
2084
3
2009-02-11
969
2
2009-02-11
4237
1
2009-02-11
1042

[맨처음] .. [이전] 1 [다음] .. [마지막]